โครงการกล่องวิเศษ

อยากช่วยโลก แค่ส่งกล่อง ยู เอช ที มาทำโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน เพื่อมอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ทั้ง 77 จังหวัด

ทำไมต้องกล่องยูเอชที

โดยเฉลี่ย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 1 ชุด จะใช้กล่อง ยู เอช ที ในการผลิต จำนวน 2,500 กล่อง

กล่องยูเอชที ถ้าใช้ให้ดีก็ไม่กลายเป็นขยะและไม่ทำลายโลก เพราะถ้าเอามารีไซเคิล 1,000 กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตั้ง 900 กิโลกรัม ลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ 4 ตารางเมตร แถมยังช่วยโลกด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ได้ 150 ตารางเมตร

นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีปริมาณขยะกล่องยูเอชที ถูกทิ้งสู่สังคมจำนวนมาก

ย่อยสลายยากกกก

ทำลายด้วยการเผา ก็ทำให้เกิดมลพิษ

ฝังกลบก็ทำให้สมดุลกายภาพทางดินเสีย

ชิปบอร์ด (Chipboard) เพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์

ลดปริมาณขยะ กล่องยูเอชที

อนุรักษ์พื้นที่ป่า

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จำนวนกล่อง UHT ที่ได้รับ
จำนวนการสร้างโต๊ะ-เก้าอี้
เป้าหมายจำนวนกล่อง UHT

“แกะ ล้าง เก็บ ส่ง” กล่องยูเอชที

1. แกะ กล่องยูเอชที ที่ดื่มหรือใช้เสร็จแล้ว
2. ล้าง คราบนมหรือกะทิออกจากกล่องยูเอชที ให้สะอาด
3. เก็บ เมื่อกล่องยูเอชทีแห้งแล้ว ก็เก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
4. ส่ง กล่องยูเอชที ที่จุดรับบริจาคของโครงการ

กระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard)

1

รู้ยัง? สบู่ที่เราซื้อมาใช้ทำลายโลก! งั้นมาลองทำมันกันเองไหม ง่าย ประหยัด แถมรักโลกด้วย

2

DIY รักษ์โลก รอบนี้จะเป็นยังไง ถ้าต้องทำโคมไฟจากกระดาษเหลือใช้!

3

แปลงร่างกล่อง UHT ไร้ค่า ให้เปล่งแสงออร่ากันเถอะ!

4

....

5

...

6

....

7

....

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

28 / September

กล่องวิเศษ จับมือ อบจ.สมุทรสาคร ชวนเก็บกล่อง แลกข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช

โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดพิธีลงนามบั
28 / September

กล่องวิเศษ จับมือ อบจ.สมุทรสาคร

โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดพิธีลงนามบั
22 / September

เดินหน้าบุกใจกลางเมือง “กล่องวิเศษ Keep 2 Share” มุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมอบความสุขแก่สังคม

เดินหน้าบุกใจกลางเมือง “กล่องวิเศษ Keep 2 Share” มุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อความสุขแก่สังคม ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกั

รางวัล

เครือข่าย