โครงการกล่องวิเศษ

อยากช่วยโลก แค่ส่งกล่อง ยู เอช ที มาทำโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน เพื่อมอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ทั้ง 77 จังหวัด

ทำไมต้องกล่องยูเอชที

โดยเฉลี่ย โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 1 ชุด จะใช้กล่อง ยู เอช ที ในการผลิต จำนวน 2,500 กล่อง

กล่องยูเอชที ถ้าใช้ให้ดีก็ไม่กลายเป็นขยะและไม่ทำลายโลก เพราะถ้าเอามารีไซเคิล 1,000 กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตั้ง 900 กิโลกรัม ลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ 4 ตารางเมตร แถมยังช่วยโลกด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ได้ 150 ตารางเมตร

นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีปริมาณขยะกล่องยูเอชที ถูกทิ้งสู่สังคมจำนวนมาก

ย่อยสลายยากกกก

ทำลายด้วยการเผา ก็ทำให้เกิดมลพิษ

ฝังกลบก็ทำให้สมดุลกายภาพทางดินเสีย

ชิปบอร์ด (Chipboard) เพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์

ลดปริมาณขยะ กล่องยูเอชที

อนุรักษ์พื้นที่ป่า

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จำนวนกล่อง UHT ที่ได้รับ
จำนวนการสร้างโต๊ะ-เก้าอี้
เป้าหมายจำนวนกล่อง UHT

“แกะ ล้าง เก็บ ส่ง” กล่องยูเอชที

1. แกะ กล่องยูเอชที ที่ดื่มหรือใช้เสร็จแล้ว
2. ล้าง คราบนมหรือกะทิออกจากกล่องยูเอชที ให้สะอาด
3. เก็บ เมื่อกล่องยูเอชทีแห้งแล้ว ก็เก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
4. ส่ง กล่องยูเอชที ที่จุดรับบริจาคของโครงการ

กระบวนการผลิตแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard)

1

รู้ยัง? สบู่ที่เราซื้อมาใช้ทำลายโลก! งั้นมาลองทำมันกันเองไหม ง่าย ประหยัด แถมรักโลกด้วย

2

DIY รักษ์โลก รอบนี้จะเป็นยังไง ถ้าต้องทำโคมไฟจากกระดาษเหลือใช้!

3

แปลงร่างกล่อง UHT ไร้ค่า ให้เปล่งแสงออร่ากันเถอะ!

4

....

5

...

6

....

7

....

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

26 / September

อำพลฟูดส์ และ กทพ. พร้อมใจมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สานต่อกิจกรรม กล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลกปี 6

        ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ นายสุกิจ ศรีสุวรรณธัช ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที
26 / September

“กล่องวิเศษ Keep 2 Share” มอบความสุข ส่งต่อรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 โครงการกล่องวิเศษ Keep 2 Share ได้เดินทางมอบโต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนจากแผ่นชิปบอร์ดที่รีไซเคิลจากกล่อง ยูเอชที จำนวน 30 ชุด ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต
26 / September

ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ”โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี5”

          โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ จส.100 เดินทางมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนรีไซเคิล จำนวน 220 ชุด ภายใต้โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 5 แก่ 6 โรงเรียนใ

รางวัล

เครือข่าย